Sdílení

Březen ve znamení oslav Světového dne vody

Water-Day

Světový den vody si připomínáme vždy 22. března, a to již od roku 1993, kdy ho vyhlásila OSN. Mottem letošního dne vody je „Water and Jobs“ (Voda a pracovní místa). Ještě nejsou v dnešní době miliony lidí, kteří pracují v oblasti vodohospodářství dostatečně oceněny a navíc jsou ohrožena jejich základní práva. V tomto duchu se ponesou různé workshopy a konference, konané u příležitosti dne vody.

Vodohospodářské společnosti ze skupiny Veolia si každý rok Světový den vody připomínají a připravují řadu aktivit pro veřejnost. Podívejte se, co Vám jednotlivé společnosti nabízejí letos:

1.SčV, a.s.

Stejně jako v minulých letech pořádá společnost 1. SčV, a.s., Dny otevřených dveřích na vodohospodářských zařízeních, které se budou konat v těchto termínech:

ČOV Příbram                                          18. března

ČOV Říčany                                             21. března

ČOV Český Brod                                    22. března

ČOV Sedlčany                                         30. března

Úpravna vody Kozičín                            1. dubna
(Příbram)

Návštěvníci se budou moci seznámit blíže s  procesem úpravy vody od samého prvopočátku až do doby, kdy je voda předaná samotnému spotřebiteli nebo s technologií čištění odpadních vod. Prohlídky budou začínat  od 9.00, 10.00, 11.00 a 13.00 hod, dle telefonické dohody je možné zajistit náhradní termín.

Středočeské vodárny, a.s.

V sobotu 19. března bude od 9 do 16 hodin otevřena pro veřejnost úpravna vody na Klíčavě.

V úterý 22. března bude otevřen pro veřejnost areál vodárny na Kladně (ul. U Vodojemu 3085), zájemci se mohou podívat na dispečink a do věžového vodojemu. Tento den bude zpřístupněna i čistírna odpadních vod v Kralupech nad Vltavou (od 8 – 16 hodin). ČOV v Mělníku bude otevřena v úterý 22.3. a ve středu 23.3. od 8 – 17 hod. Doprava na ČOV je zajištěna a organizována ve spolupráci s Voda Jelenice z.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ve spolupráci s Scholou Humanitas a dalšími dvěma vodohospodáři – Severočeskou vodárenskou společností a.s., a státním podnikem Povodí Ohře v rámci oslav Světového dne vody uspořádala fotografickou soutěž pro veřejnost na téma voda. Vyhlášení výsledků se uskuteční ve Schole Humanitas 18.3.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., také v rámci dne vody  organizují na mnoha školách v rámci provozovaného území Ústeckého a Libereckého kraje besedy se žáky na téma Voda. Na předem smluvené termíny SčVK zvou školní kolektivy, aby nahlédly do tajů úpravy vody a čištění odpadních vod.

Vzhledem k umístění úpraven vod (většinou horské oblasti) jsou Dny otevřených dveří pro veřejnost plánovány až od května.

Královéhradecká provozní, a.s.

V sobotu 19. 3. 2016 od 10 hod do 15 hod bude mít veřejnost možnost si prohlédnout podzemní vodojem na Novém Hradci Králové, který má objem 10 000 m3 vody. Skupinky maximálně 25 návštěvníků budou sestupovat do vnitřních prostor vodojemu v intervalech cca 20 min.

Tento vodojem byl vybudován v 90. letech minulého století, v pořadí jako třetí z celkového počtu čtyř zde postupně zprovozněných zemních vodojemů.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Den otevřených dveří  se uskuteční v pondělí 21. března 2016 v odpoledních hodinách. Exkurze povedou zaměstnanci společnosti.

Doby prohlídek na objektech:

ČOV Nové Sady Olomouc (minirozbory) 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15
UV Černovír Olomouc (minirozbory) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
ČS Chválkovice, Olomouc (pouze prohlídka) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
ČOV Uničov (pouze prohlídka) 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
ČOV Prostějov – Kralický Háj (minirozbory) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
ČOV Zlín – Malenovice (minirozbory) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
ÚV Klečůvka u Zlína (minirozbory) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

V Praze bude pro veřejnost o víkendu 19. a 20. března 2016 otevřeno Muzeum pražského vodárenství. Muzeum bude zpřístupněno po oba dva dny od 9,30 do 16,30 hodin.

Muzeum svou expozicí zachycuje vývoj pražského vodárenství. Je zde vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a další exponáty. Pro děti jsou připravené drobné dárky. Muzeum pražského vodárenství se nachází v Praze Podolí (budova vodárny), Podolská 15, Praha 4. Vstup je zdarma.

Neváhejte a přijďte s námi oslavit Světový den vody!