Sdílení

Oslavte s námi Světový den vody!

Den vody_2

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody.

Ústředním tématem letošního Světového dne vody 2017 je „Waste Water“ – Odpadní voda.

Letošní výročí nám tak přináší významnou možnost vyzdvihnout přínos a možnosti propojení mezi čerstvou a recyklovanou vodou. A to nejen v dlouhodobém horizontu pro zajištění udržitelného rozvoje, ale i v našem současném každodenním životě. Důraz je tu kladen jednak na snížení spotřeby vody, a zejména pak na možnosti jejího dalšího využití a recyklace.Veolia si je velmi dobře vědoma, že takzvaný odpad může být efektivním zdrojem. Hospodárné zacházení s vodními zdroji, recyklace vody, znovuvyužívání odpadních vod a využívání energie či kalů, které vzniknou při jejich čištění, to vše je součástí firemní strategie udržitelného rozvoje.

Společnosti ze skupiny Veolia Česká republika jako každý rok pořádají řadu akcí, aby tento významný den lidem připomněly. V rámci oslav zpřístupní některé vodárenské provozy, čistírny odpadních vod a další pracoviště.

Seznam akcí a dnů otevřených dveří na provozech naleznete v následujícím přehledu: 

Praha

Letos bude pro veřejnost zpřístupněna ČOV v Horních Počernicích na Praze 9. Prohlídky se budou konat v sobotu 25. března a začínají v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 13.00 a 13.30 hod., na www.pvk.cz je nutné udělat rezervaci na konkrétní čas.

Střední Čechy

Společnost 1.SčV, a.s., pořádá dny otevřených dveří na provozech čistíren odpadních vod a v úpravně vody Kozičín. Prohlídky začínají vždy od 9.00, 10.00, 11.00 a 13.00 hod.

  • ČOV Příbram                       20. 3. 2017
  • ČOV Sedlčany                      21. 3. 2017
  • ČOV Český Brod                 21. 3. 2017
  • ČOV Říčany                          22. 3. 2017
  • ÚV Příbram-Kozičín            24. 3. 2017

Společnost Středočeské vodárny, a.s., otevřou pro veřejnost své provozy 22. 3. od 8,00 do 16,00 hod.:

  • ČOV Kralupy nad Vltavou
  • ČOV Mělník
  • Čerpací stanice Mělnická Vrutice

Areál Středočeských vodáren na Kladně – Rozdělově, včetně historického věžového vodojemu.  Ten sloužil vodárnám od roku 1936 a jedná se o první vodojem v republice postavený celý ze železa a obezděný cihlovým zdivem. V laboratoři pitných a odpadních vod na Kladně budou také přijímat vzorky vody pro zkrácený a bezplatný rozbor sedmi nejdůležitějších základních chemických ukazatelů (stačí vzít sebou PET láhve o obsahu do 1000 ml).

Morava

Den otevřených dveří budou na Moravě pořádat v pondělí 20. března 2017 v odpoledních hodinách. Návštěvníci budou mít příležitost prohlédnout si prostory a technická zařízení tradičně otevíraných objektů společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., včetně historické parní čerpací stanice ve Chválkovicích. Exkurze na objektech budou probíhat od 12 hodin do 16 hodin včetně, vždy v každou celou hodinu.

Laborantky společnosti provedou na místě rychlý mini rozbor vody ze studní, kterou si s sebou mohou návštěvníci přinést v čistých PET lahvích. Na místě tak bude možné zjistit orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů.

Hodiny exkurzí na jednotlivých objektech
* ČOV Nové Sady Olomouc 12.15 13.15 14.15 15.15    16.15
* UV Černovír Olomouc 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
* ČOV Kralický Háj Prostějov 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
* ÚV Klečůvka u Zlína 12.00 a 12.30 13.00 a 13.30 14.00 a 14.30 15.00 a 15.30 16.00 a 16.30
* ČOV Zlín-Malenovice 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
ČS Chválkovice Olomouc 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
ČOV Uničov 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
*      zde budou odebírány vzorky vody na minirozbor vody


Severní Čechy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v rámci Světového dne vody organizují se žáky na mnoha školách, v rámci provozovaného území Ústeckého a Libereckého kraje, besedy na téma Voda. Na předem smluvené termíny zvou školní kolektivy nahlédnout do tajů úpravy vody a čištění odpadních vod. Vzhledem k umístění úpraven vod (většinou horské oblasti) jsou dny otevřených dveří pro veřejnost plánovány až od května.

Hradec Králové

Podobně jako vloni bude i letos společnost Královéhradecká provozní, a.s., den otevřených dveří organizovat opět až v dubnu, a to 8. dubna od 10 do 15 hodin na věžovém vodojemu na Novém Hradci Králové.

Tento vodojem postavili v letech 1936 – 1937 stavitelé bratři Václav a František Capouškovi. Výška stavby od paty po horní zasklenou část je 38,5 m. Na ochoz vede 138 schodů. Do věžového vodojemu o objemu 320 m3 se čerpá voda ze sousedních podzemních zásobníků o celkové kapacitě 48.500 m3 Po výstupu na vrchol věže se můžete pokochat pohledem na Nový Hradec Králové, Kluky, Roudničku a Hradecké lesy. Za dobré viditelnosti dohlédnete až na Krkonoše, Jizerské hory, Ještěd, Orlické hory, Jeseníky, Železné hody a do Polabí. Šťastný výšlap, stojí to za to!