Sdílení

ČERSTVÁ KOHOUTKOVÁ? STAČÍ ŘÍCT!

78_karafa-afrika-04

Vodárenské společnosti ze skupiny Veolia Česká republika připravily pro české a moravské gastronomické podniky ojedinělý projekt pod názvem „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“

Kohoutková pro všechny!

Projekt sleduje dva hlavní cíle – zlepšit image kohoutkové vody v ČR a vrátit karafy s čerstvou kohoutkovou na stoly českých kaváren a restaurací.

Chceme lidem připomenout, že jim kvalitní dobrá voda teče doma z kohoutku.

Vracíme kohoutkovou do restaurací!

Majitelům restaurací a kaváren nabízejí vodárenské společnosti skupiny Veolia možnost zapojit se do zajímavého projektu, který jejich hosté určitě ocení. Není to přitom žádná novinka – i čeští turisté v počátku devadesátých let zjistili při návštěvách Francie či jiných zemí, že v restauraci dostanou na stůl i bez vyžádání orosenou karafu či džbán s obyčejnou vodou a ledem.

Gastronomické podniky, které začnou vodu z kohoutku servírovat, získají originální karafy na vodu od známých designérů Daniela Piršče a Jiřího Pelcla.

PŘÍBĚH KOHOUTKOVÉ VODY

drop2

Než se pitná voda dostane kohoutkem do domácností, musí projít úpravou a přísnou kontrolou. Technologické postupy úpravy vody jsou závislé na zdrojích, ze kterých se voda odebírá.

Podzemní i povrchové zdroje

Zdrojem pitné vody, kterou dodávají vodárenské společnosti, jsou zhruba z poloviny zdroje podzemní, dále jde o povrchovou vodu, která se v naprosté většině případů odebírá z vodárenských nádrží nebo horních toků řek, které nejsou znečištěné odpadními vodami. Okolo těchto jasně určených zdrojů jsou vyhlášena ochranná pásma a jsou v nich uplatňována přísná pravidla. Někde jde do veřejné vodovodní sítě směs podzemní a upravené povrchové vody.

Spolehlivá filtrace vody

Pokud je pitná voda vyráběna z povrchové vody, musí se do vody přidat tzv. srážedlo (síran hlinitý – koagulační činidlo), které ve vodě vytvoří vločky, jež mají schopnost na sebe vázat nečistoty obsažené v povrchové vodě. Vytvořené vločky se zachycenými nečistotami se následně odstraňují na pískových filtrech. Bez této látky by nebylo možno vodu z povrchových zdrojů upravit.

Chutná a zdravá

Všechny chemické látky používané při úpravě pitné vody musí splňovat zákonem předepsané požadavky a jejich používání musí být státními orgány schváleno. Do čisté vody se přidává chlór kvůli hygienickému zabezpečení. V některých úpravnách se do vody přidává také ozón, aby se zlepšily chuťové vlastnosti vody.

Pečlivé kontroly a cesta vodovody

Pitná voda je pak systémem vodovodních přivaděčů a řadů rozváděna do obcí a měst až ke spotřebitelům. Kontrola pitné vody je prováděna jak v úpravně vody, tak v distribučním systému, vodojemech a také přímo u spotřebitelů. Kontrole kvality vody je věnována mimořádná pozornost.