Sdílení

Světový den vody se slaví i v Česku

VEOLIA_BREZEN_2018

Světový den vody se každoročně koná v březnu. Jeho účelem je přivedení větší pozornosti k tématu udržitelného užívání vody a nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena již před čtvrt stoletím, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) vyhlášen 22. březen Světovým dnem vody. Hlavním tématem letošního Světového dne vody 2018 je: Příroda pro vodu.

VEOLIA_BREZEN_2018 15Jednotlivé společnosti skupiny Veolia pro vás i letos přichystaly řadu zajímavých aktivit a doprovodných akcí:

Pražské vodovody a kanalizace (www.pvk.cz) pořádaly tradiční dny otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství v Podolské vodárně 17. a 18. března. V dubnu PVK pořádají další akce pro veřejnost:
14. dubna – den otevřených dveří v laboratořích PVK, Dykova ulice. Lidé si opět budou moci přinést vzorek studniční vody k analýze. Bližší informace a registrace na webové stránce PVK (klikněte prosím zde).
21. dubna – den otevřených dveří na čistírně odpadních vod Horní Počernice Čertousy. Registrace na komentovanou prohlídku na webové stránce PVK (klikněte prosím zde).

Společnost 1. SčV, a. s. (www.1scv.cz) pořádá dny otevřených dveří na tradičních místech v těchto termínech:
ČOV Říčany 20. března 2018
ČOV Sedlčany 20. března 2018
ČOV Český Brod 22. března 2018
ÚV Hvězdička 23. března 2018
Prohlídky, při kterých odborní zaměstnanci seznámí zájemce s technologií úpravy vody nebo čištění vody budou začínat od 9.00, 10.00, 11.00 a 13.00 hod. Podle telefonické dohody je možné zajistit i náhradní termín.

VEOLIA_BREZEN_2018Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK, www.scvk.cz) ve spolupráci se Scholou Humanitas a dalšími dvěma vodohospodáři – Severočeskou vodárenskou společností a. s. a státním podnikem Povodí Ohře v rámci oslav Světového dne vody pořádají již podevatenácté fotografickou soutěž, tentokrát na téma: Když voda promluví. Od 22. března SčVK pořádají dny otevřených dveří v provozovaných čistírnách odpadních vod a úpravnách vod. Zájemci o prohlídku s odborným výkladem si mohou rezervovat termín na jednom z uvedených kontaktů: tel. 840111111, 601267267, e-mail info@scvk.cz. Ve čtvrtek a v pátek 22. a 23. března bude společnost SčVK propagovat důležitost pitné vody ve speciálních stáncích v obchodním centru Fórum v Ústí nad Labem a v Liberci v OC Nisa.

Středočeské vodárny (www.svas.cz) po úspěšně dokončené rekonstrukci otevírají veřejnosti ČOV Kladno – Vrapice, a to 22. března od 8 do 15 hodin. Týž den a ve stejných hodinách bude veřejnosti opět zpřístupněna ČOV Mělník.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (MOVO, www.smv.cz)
Den otevřených dveří se bude na Moravě pořádat v pondělí 19. března v odpoledních hodinách. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory a technická zařízení tradičně otevíraných objektů společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ. Exkurze budou probíhat od 12 hodin do 16 hodin včetně, vždy každou celou hodinu.

Den otevřených dveří v areálech MOVO 19. 3. 2018
ČOV Nové Sady Olomouc (minirozbory) – 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
ÚV Černovír Olomouc (minirozbory) – 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
ČS Chválkovice, Olomouc (pouze prohlídka) – 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
ČOV Uničov (pouze prohlídka) 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
ČOV Prostějov – Kralický Háj (minirozbory) – 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
ČOV Zlín – Malenovice (minirozbory) – 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
ÚV Klečůvka u Zlína (minirozbory) – 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe společnosti Královéhradecká provozní, a.s., (www.khp.cz) bude podobně jako vloni i letos den otevřených dveří organizován opět až v dubnu, a to v sobotu 7. dubna od 9 do 15 hod, kdy si veřejnost bude moci prohlédnout podzemní vodojem Gigant na Novém Hradci Králové. Tento vodojem o objemu 18.500 m3 byl vybudován v 90. letech 20. století v souvislosti s realizací „Vodárenské soustavy východní Čechy“.  Objem akumulací všech podzemních vodojemů na Novém Hradci Králové se tak zvýšil na konečných 48.500 m3. Zásoba pitné vody, která je obvykle v podzemních vodojemech akumulována, se rovná přibližně 1,5 násobku denní spotřeby vody Hradce Králové – průměrná spotřeba pitné vody pro Hradec Králové je cca 20.000 m3.

Těšíme se na Vás!