Sdílení

Veolia

Veolia Česká republika je největší společností na českém vodohospodářském trhu. Své služby poskytuje 3,6 milionům obyvatel z 1048 měst a obcí a zajišťuje vodní hospodářství pro 25 průmyslových partnerů. Společnost zaměstnává 4 669 osob. Veolia Česká republika provozuje 20 244 km vodovodních sítí a 11 858 km stokových sítí. K tomu zajišťuje provoz 146 úpraven vody a 380 čistíren odpadních vod.

Společnosti patřící do skupiny Veolia Česká republika:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Královéhradecká provozní, a.s.
Středočeské vodárny, a.s.
1.SčV, a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
RAVOS, s.r.o.

Veolia se jako sociálně odpovědná společnost zasazuje o vytváření vztahu dětí a mládeže k životnímu prostředí a připravuje různé výchovně – vzdělávací programy (vědomostní soutěže, pedagogické pomůcky apod.). Více informací najdete na firemním webu Veolia, rubrika Společenská odpovědnost.

Veolia je aktivní také v oblasti ochrany životního prostředí a v sociální oblasti. Prostřednictvím Nadačního fondu Veolia se společnost podílí na zlepšování kvality života ve všech regionech, kde společnosti skupiny působí. O Nadačním fondu Veolia a jeho činnosti se více dozvíte na www.nfveolia.cz