Sdílení

Vodárny nabízejí asistenční službu při úniku vody

tap-943297_960_720

Pražské vodovody a kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace a nově i Moravská vodárenská nabízejí smluvním zákazníkům asistenční službu při řešení nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem.

Pro každého zákazníka ze zmíněných vodáren s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody je k dispozici zdarma asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v týdnu.

K zákazníkovi v případě nouzové situace přijede asistenční služba a provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Klient za výjezd vozidla a provedené nezbytné práce nic neplatí. Na jedno odběrné místo může zákazník zdarma využít tři asistenční služby ročně. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

Asistenční služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů na vodné, způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace, a to za podmínek, že spoluúčast odběratele na úniku vody dosáhne výše 10 m3, což je minimální limit pro refundaci, a maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 15 tisíc Kč na jedno odběrné místo za rok.

Součástí služby není uzavírání a otvírání vodovodních přípojek ani vyhledávání úniků na vnitřním rozvodu.

Partnerem na tomto projektu je renomovaná asistenční služba United Assistance.

www.unitedassistance.cz