Vody je dostatek, je přesvědčeno šest Pražanů z deseti

Shodují se tak s názory odborníků, kteří potvrzují, že Praha může být, co se týká zásob a kvality vody, zcela bez obav.

/
6 min. čtení

Shodují se tak s názory odborníků, kteří potvrzují, že Praha může být, co se týká zásob a kvality vody, zcela bez obav.  

Cílem výzkumu, který pro Pražské vodovody a kanalizace (PVK) realizovala v druhé polovině května agentura IBRS, bylo zmapovat každodenní návyky Pražanů spojené se spotřebou vody. Agentura se dotazovala zhruba 500 lidí žijících v pražských domácnostech, výsledky přepočítala na celou pražskou populaci a získala tak data, která stojí za pozornost.

Dostatek vody
Dvě třetiny Pražanů ve výzkumu potvrdily, že v Praze je vody dostatek. Přesto však výrazná většina z nich používá alespoň některé úsporné prvky. 

„Nejčastěji používané jsou pákové baterie, které najdeme v 95 procentech domácností. Dále lidé dbají na to, aby zapnuli myčku nebo pračku, až jsou plné (76 %), a také poměrně často používají WC STOP (73 %),“ upřesňuje Miloš Rybáček z agentury IBRS, která výzkum již potřetí realizovala.

Více než polovina z nás pravidelně kontroluje těsnění vodovodních kohoutků. Zajímavé je také srovnání s předchozími lety. Patrná je snaha neplýtvat vodou, a tak v porovnání s rokem 2016 narostl počet lidí, kteří si uvědomují, že je dobré zavírat vodu při mydlení rukou a používat kelímek při čištění zubů.

Oblíbená kohoutková
Výzkum také zjišťoval, zda lidé dávají při pití přednost vodě z vodovodu a běžně ji doma pijí. „Průzkum potvrzuje dlouhodobě vysokou oblibu kohoutkové vody. Pravidelně ji dnes pije 85 procent Pražanů,“ zdůrazňuje Marcela Dvořáková, ředitelka komunikace Pražských vodovodů a kanalizací. Jejich počet se oproti poslednímu výzkumu v roce 2018 mírně zvýšil a zajímavá je také vyšší obliba kohoutkové u žen.

Sprcha, nebo vana?
Co vítězí v pražských domácnostech? Podle výzkumu jednoznačně sprcha. Průměrně se sprchujeme zhruba jedenkrát denně a jen 1,2krát týdně si najdeme čas na koupel ve vaně. 

Dřez, nebo myčka?
Nádobí doma myjeme přibližně 1,8krát denně, častěji však ve dřezu než v myčce. „Dnes ji přitom vlastní už více než polovina pražských domácností. Myčku najdeme spíše u vícečetných rodin, majitelů rodinných domků a lidí s vyšším vzděláním,“ upozorňuje Miloš Rybáček z IBRS.

To, že jde o velmi oblíbený domácí spotřebič, dokládá i fakt, že je v těchto domácnostech používána v průměru 1,2krát denně. Naopak mytí nádobí ve dřezu preferují starší lidé, dvoučlenné domácnost a lidé bez maturity. 

Jak často pereme?

Pračku v pražských domácnostech průměrně pouštíme zhruba každé tři dny, konkrétně 2,3krát týdně. „Frekvence praní oproti roku 2018 klesla. Stejně jako dříve však roste přímo úměrně s počtem členů domácnosti,“ doplňuje Rybáček. 

Zaléváme méně než dříve

V době sucha závlahu potřebují také naše zahrady. Podle výzkumu vodou kropíme zahrady téměř třikrát a květiny v bytech zaléváme téměř dvakrát týdně. Milovníky květin najdeme zejména ve vícečetných domácnostech a opět u lidí s vysokoškolským vzděláním. Celkově však zahrady zaléváme méně než v předchozích letech. 

Co nepatří do kanalizace?    

Poměrně vysoké procento lidí podle výzkumu neví, že do kanalizace nepatří například odpad z kuchyňských drtičů (21 %), zbytky jídel (21 %), léky (15 %), fritovací oleje (15 %), chemikálie (14 %) a vlhčené ubrousky (10 %). 

„V tomto směru je třeba pokračovat s osvětou. Naším cílem je, abychom se, tak jako jsme se naučili třídit odpad, naučili také rozlišovat, co patří a nepatří do kanalizace. Velkým problémem je například vylévání fritovacích olejů a vhazování zbytků jídel a léků do kanalizace,“ upozorňuje Marcela Dvořáková.         

Jeden den v pražských domácnostech 

  • 1 177 000 x osprchování
  • 638 000 x umytí nádobí v dřezu
  • 406 000 x umytí nádobí v myčce 
  • 215 000 x koupelí ve vaně
  • 191 000 x praní prádla 
  • 141 000 x zalití pokojových květin 
  • 23 000 x zalití zahrad

Doporučujeme