O nás

#KOHOUTKOVA je webem vodárenských společností ze skupiny Veolia Česká republika a je určen všem milovníkům zdravého, ekologického a udržitelného života.

Začátek

Naším cílem je inspirovat, informovat a edukovat všechny ty, kteří chtějí najít způsob života, který je baví, naplňuje a současně nezatěžuje životní prostředí.


Oblíbená v domácnostech

Podle posledního průzkumu společnosti IBRS používá kohoutkovou doma k pití 80 procent respondentů. Její kvalitu pak oceňuje dokonce 92 procent respondentů. To potvrzuje dlouhodobý zájem české veřejnosti o vodu z vodovodu a #KOHOUTKOVA chce tento trend ještě posílit. 

Čerstvá kohoutková v restauraci? Stačí říct!

#KOHOUTKOVA navazuje na projekt „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!”, který podporuje kohoutkovou v restauracích. bistrech, kavárnách či barech. Do oblíbeného projektu se mohou zapojit gastronomické podniky z měst a obcí, kde vodovody a kanalizace provozují společnosti skupiny Veolia – tedy z Prahy, Středočeského, Královehradeckého, Olomouckého a Zlínského kraje. Získají: unikátní křišťálové karafy, rozbor vody a také informační materiály a mediální podporu. Máte zájem? Více informací o nabídce naleznete zde.

Pitný režim ve firmách ekologicky i ekonomicky

Je skvělé, že se kohoutková stále častěji objevuje také v kancelářích a firmách a ušetří se tak tuny zbytečného plastového odpadu. Vodu si tak můžete v práci jednoduše napustit přímo z kohoutku či do firmy instalovat výdejníky vody (sodobary) s přípojkou na vodovodní potrubí.

Jeden výdejník vody (sodobar) přitom ušetří až 2000 PET lahví s balenou vodou za rok. Firmám tak odpadne řada starostí s doplňováním PET lahví a také významně uspoří náklady. Více informací o nabídce sodobarů pro firmy naleznete zde.

#jednaVeolia

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S téměř 179 000 zaměstnanci působí v oblasti vodního, odpadového a energetického hospodářství. Věříme, že lidé jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. Stejně tak společnosti skupiny Veolia vytváří jeden funkční celek.

Veolia je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z dlouholetých zkušeností. V České republice působíme od roku 1996.

Veolia je také jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V České republice působí od roku 1991 a to v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Je také významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťuje svým klientům komplexní energetické služby.

Divize využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním.  V rámci skupiny zároveň zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.