//

Vodohospodáři pomohli vytvořit nové tůně v Oboře ve Smiřicích

Smiřická Obora je ideálním místem pro hnízdění či rozmnožování obojživelníků. Letos s její obnovou a vytvoření nových tůní s radostí pomohli také pracovníci Královehradecké provozní ze skupiny Veolia.

Začátek
7 min. čtení

Od roku 1998 dobrovolníci z řad Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a České společnosti ornitologické (ČSO) spolupracují na údržbě Obory s městem Smiřice. Doposud obnovené části je nutné pravidelně udržovat, plochy bez pravidelné údržby totiž rychle zarůstají rákosem a náletovými dřevinami. Mozaiková seč a pravidelné vytrhávání náletů prospívá také růstu bylinného patra mokřadních a teplomilných společenstev.

Ideální pro hnízdění

Smiřická Obora je ekologická rezervace spravovaná městem Smiřice v okrese Hradec Králové, která byla v letech 1995–1999 uměle vytvořena kvůli úbytku přirozených mokřadů a slepých ramen Labe. Obora je rozdělena na dvě části, ekologickou a rekreační zónu, oddělené dřevěnou lávkou. Nejvznamnějším prvkem ekologické části je strmý severovýchodní břeh určený pro hnízdění břehulí. V roce 2005 zde bylo zaznamenáno dokonce přes 90 párů břehulí říčních. Oblast je zajímavá také zvýšeným výskytem ještěrek obecných, slepýšů i užovek.

Vodohospodáři pomáhají

V letošním roce proběhla již třetí etapa obnovy pobřežních prvků Obory. Cílem bylo obnovit pobřežních strukturu litorálních porostů včetně vytvoření dalších tří periodických tůní.

„Český svaz ochránců přírody ze Smiřic se na nás obrátil s prosbou o finanční pomoc, která by byla použita na obnovu pobřežních prvků v areálu biocentra Obora. Jsme společností, která ve Smiřicích provozuje vodárenskou infrastrukturu a tak pro nás tou nejpřirozenější pomocí bylo poskytnout práci, kterou umíme. Do biocentra Obora tak vyrazil náš bagr a pod dohledem pracovníku ČSOP Smiřice provedl potřebné práce. Je to snad poprvé, kdy po nás někdo chce dělat práci ledabyle a neučesaně co možná nejvíc přírodně, i pro nás je to hezká a nová zkušenost,“ říká s úsměvem Tomáš Hosa, provozní ředitel společnosti.

Královéhradecká provozní, a.s., patří do skupiny Veolia, která dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na zlepšení zadržování vody v naší krajině. Ve spolupráci s ČSOP například realizuje projekt Vraťme vodu přírodě, který pomáhá s vykupováním, obnovou a ochranou mokřadů.

Kompletní fotopříběh ČSOP naleznete zde.

Kde Biocentrum Obora najdete?

Doporučujeme

6 hodin bez vody

Voda – to je strategicky významný artikl. U nás se zatím pořád zdá, že jí máme