V areálu Vinohradské vodárny vznikne vzdělávací centrum o vodě

Návštěvníci se mohou těšit na multimediální a přednáškové místnosti, novou výstavní plochu pro výměnné expozice a vyhlídku na Prahu.

/
6 min. čtení

V areálu Vinohradské vodárny vznikne osvětové centrum, které veřejnosti představí proces výroby a distribuce pitné vody. Nyní je hotová architektonická studie. Stavba projektu Hydropolis Praha s rozpočtem 200 milionů korun by měla začít za dva roky, hotovo bude v roce 2024.

„Tento projekt umožní představit školám, školkám i široké veřejnosti hospodaření s vodou moderní formou. Jeho realizací významně přispěje k pochopení souvislostí s cíli schválené strategie adaptace na klimatickou změnu,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Hlubuček.

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Na stavbě budou spolupracovat městská firma Pražská vodohospodářská společnost (PVS), provozovatel Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a také společnost Veolia, většinový vlastník PVK. Náklady si rovnoměrně rozdělí PVK a PVS.

PVS investuje do opravy samotných budov, investice do vybudování moderní expozice vodárenství pak hradí v rámci partnerství a projektů společenské odpovědnosti PVK v součinnosti se svým akcionářem společností Veolia.

„Rekonstrukci věže i ostatních objektů jsme plánovali již několik let díky jejich havarijnímu stavu. Jsem rád, že díky iniciativě PVK a skupiny Veolia se nám nakonec podaří projekt rozšířit o unikátní expozice, které umožní z objektu vytvořit vodárenské osvětové centrum“, uvedl předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek.

Interaktivní expozice

V areálu vznikne nový veřejný prostor s celou řadou herních a vodních prvků. V jednom z podzemních vodojemů bude vytvořena unikátní expozice současných moderních technologií úpravy a čištění vody. V prostorech vzniknou multimediální a přednáškové místnosti se zázemím s kapacitou přes 220 míst, nová výstavní plocha pro výměnné expozice a v horní části věže vyhlídka na Prahu. Proměněna bude i plocha vodárenských budov, která bude zpřístupněná veřejnosti a představí například systém čištění vody.

„Společnost Veolia se v rámci své společenské odpovědnosti podílí na podobných projektech po celém světě. Hydropolis je projekt revitalizace, hledání nové cesty, projekt nové naděje pro nádherný prostor uprostřed města. Pro skupinu Veolia je tento projekt symbolem hledání nové cesty spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, který zohledňuje zájmy obou partnerů. Přeji tomuto výjimečnému projektu, ať naplní všechna očekávání, která jsou s ním spojena“, doplňuje Martin Bernard, člen představenstva a ředitel divize Voda skupiny VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA.

„Jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto projektu. Bude revitalizován krásný prostor v těsné blízkosti centra metropole. Ten nabídne osvětu ve vodohospodářské oblasti, seznámí veřejnost s klimatickou změnou i s hospodařením s vodou,“ dodává generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Podle radního Jana Chabra jde o výsledek dlouhé diskuse o dalším osudu historického objektu. „Z majetkového pohledu se jedná o jednu z nejsmysluplnějších možností využití, kdy bude z části zachována tradice a historie objektu a zároveň poslouží jako vzdělávací centrum budoucím generacím při výchově a znalostí o nakládání s vodou,“ shrnuje radni.

Dokončena architektonická studie

Projekt má nyní dokončenou architektonickou studii, zároveň je rozpracována dokumentace pro stavební povolení. Záměr už schválila rada hlavního města.

Architektonickou studii realizovalo studio CMC ARCHITECTS pod vedením Akad. Arch. Víta Másla. Jedná se o architektonickou kancelář zaměřenou na ekologické projektování, urbanismus a architekturu. Práce ateliéru zahrnují úspěšné a častokrát oceněné návrhy různorodých projektů, vypracovaných během bezmála dvacetileté historie v různých měřítkách a úrovních obtížnosti, ve 12 městech v sedmi zemích světa, včetně České republiky, Německa, Černé Hory, Rumunska, USA, Ukrajiny a Vietnamu.

Doporučujeme

6 hodin bez vody

Voda – to je strategicky významný artikl. U nás se zatím pořád zdá, že jí máme