/

U Vlašimi vzniká nový mokřad s podporou Veolia

Na levém břehu Blanice nedaleko centra Vlašimi vznikne nový mokřad. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia již zakoupil vhodný pozemek a dnes představil projekt veřejnosti. Nové tůně se zde objeví příští rok.

Začátek
5 min. čtení

O významu mokřadů v krajině dnes asi už málokdo pochybuje. V době sucha a velkého horka slouží jako klimatizace, zlepšující životní podmínky v okolí, v době nadměrných srážek napomáhají vsakování vody, a mírní tím riziko povodní. Kromě toho jde o území s vysokou biodiverzitou.

Spolupráce s ČSOP

Ochrana mokřadů tak pomáhá řešit oba nejpalčivější ekologické problémy současnosti. Ochrana a obnova mokřadů je proto jednou z klíčových aktivit, které se Český svaz ochránců přírody (ČSOP) dlouhodobě věnuje. Od roku 2018 v tom ochráncům pomáhá i společnost Veolia Česká republika.

Nejúčinnějším nástrojem, jak ochránit nějakou lokalitu či zajistit její obnovu, je její výkup do vlastnictví ochranářského spolku. V rámci programu Místo pro přírodu takto ČSOP vykoupil již téměř 160 hektarů pozemků, z nichž polovina jsou právě mokřady.

Na levém břehu Blanice

Zatím posledním vykoupeným pozemkem je 1,2 hektaru v katastrálním území Znosimi, na levém břehu Blanice nedaleko jejího vtoku do Vlašimského zámeckého parku. Pozemek je dlouhodobě neudržovaný, zarostlý ruderální vegetací a náletem olší, s pouze malými zbytky původní kosené mokřadní louky. Má však obrovský potenciál stát se kvalitním mokřadem s tůněmi pro obojživelníky i vodní hmyz. Právě proto byl Českým svazem ochránců přírody vykoupen.

„O koupi tohoto pozemku jsme usilovali deset let“, prozrazuje Karel Kříž, místopředseda ČSOP a jednatel jeho vlašimské místní organizace. „Jsem rád, že se to konečně, i díky spolupráci s Veolií, podařilo. Projekt na revitalizaci mokřadu je již vypracován, s realizací se začne příští rok.“ Projekt byl dnes představen spolu s novým Místem pro přírodu veřejnosti.

Třetí zachráněný mokřad

Mokřad u Znosimi je po Chválovně na Vimpersku a Sedmihorských mokřadech v Českém ráji třetí lokalitou, kterou Český svaz ochránců přírody vykoupil za finanční podpory Nadačního fondu Veolia.

„Aktivity Veolie jsou s životním prostředím, jeho kvalitou a ochranou přímo spojené, ať už jde o vodohospodářství, energetiku či zpracování průmyslových odpadů. Ochranu přírody dlouhodobě a systematicky podporujeme jak v rámci vlastní činnosti, tak i prostřednictvím projektů našeho nadačního fondu. Tento projekt je také našim příspěvkem k boji s klimatickými změnami a suchem v Česku,“ uvádí Eva Kučerová, ředitelka komunikace a marketingu pro střední a východní Evropu a místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu Veolia. Kromě výkupů letos Veolia podpořila i několik projektů na obnovu mokřadních lokalit.

Udržení vody v krajině

Projekt výkupu a plánované revitalizace mokřadu u Vlašimi oceňuje i starosta města Vlašim Luděk Jeništa. „Naše město se rovněž věnuje problematice spojené s určitou změnou klimatu, tedy suchem, ztrátou podzemních vod a udržením vodních srážek v krajině. Pracujeme na projektu budování zásobních nádrží na dešťovou vodu a její využití v místě.“ uvádí starosta a dodává: „Proto si vážíme každé činnosti, která napomáhá právě udržení vody v krajině. Tento projekt má ještě další přidanou hodnotu v podobě místa pro život mnoha rozmanitých živočichů.“

Doporučujeme

6 hodin bez vody

Voda – to je strategicky významný artikl. U nás se zatím pořád zdá, že jí máme