Veolia pomohla zachránit ráj orchidejí v bývalém odkališti

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil za finanční podpory Nadačního fondu Veolia část přírodovědně unikátní lokality na Broumovsku. Jde o bývalé odkaliště dolu a úpravny měděné rudy.

Začátek
4 min. čtení

Nejúčinnějším nástrojem, jak ochránit určitou lokalitu či zajistit její obnovu, je její výkup do vlastnictví ochranářského spolku. V rámci programu Místo pro přírodu tímto způsobem ČSOP vykoupil již přes 160 hektarů pozemků, z nichž polovina jsou mokřady.

Odkaliště u Jívky – domov vzácných orchidejí

Při těžbě a zpracování rud vzniká odpad v podobě jakési kaše z rozdrcených hornin, která je ukládána na odkaliště. Na první pohled se může zdát, že snad ani nemůže být průmyslem zdevastovanější plocha, nehostinná pro cokoliv živého. Opak je však pravdou. Podobná na živiny chudá místa záhy osidlují ty nejvzácnější druhy rostlin a živočichů. Vzácných proto, že potřebují otevřený prostor, kterého v naší krajině není mnoho. Ve snaze nějak využít každý kousek půdy se i takováhle místa „rekultivují“, což ve výsledku znamená ničení jejich unikátnosti. Odkaliště u Jívky naštěstí tento osud minul. Díky tomu se uměle vytvořená planina se spoustou jezírek a mokřin stala domovem několika druhů orchidejí (kruštík tmavočervený, prstnatec pleťový), vzácné přesličky cídivky různobarvé, skokanů, užovek, ještěrek, čolků, vážek a mnoha dalších živočichů.

Vykoupeno 4,5 hektaru

Odkaliště je rozděleno údolím potoka na dvě části. O jižní, která patří státu, se již roky stará Velkojaroměřský pozemkový spolek a dělá zde cílená opatření, aby nezarostla. Díky tomu patří toto území k biologicky nejcennějším plochám chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Severní část byla v soukromých rukách, možnost cílené ochrany byla omezená a hrozilo zalesnění. Z tohoto důvodu ČSOP za finanční pomocí Nadačního fondu Veolia území o rozloze 4,5 hektaru odkoupil. Nadační fond Veolia přispěl i na následnou údržbu lokality – obnovu tůní a redukci náletových dřevin, která proběhne během zimy.

Čtvrtá zachráněná lokalita
Odkaliště Jivka je již čtvrtou lokalitou, která byla vykoupena ČSOP ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia (po Chválovně u Vimperka, Sedmihorských mokřadech v Českém ráji a Znosimského mokřadu u Vlašimi). „Pro společnost Veolia je ochrana přírody samozřejmým závazkem, protože veškerá naše činnost je s životním prostředím pevně spjata. S Českým svazem ochránců přírody spolupracuje náš nadační fond od roku 2018.Pomáháme jim mokřadní oblasti vykupovat a dále je chránit,“ řekla Eva Kučerová, ředitelka komunikace skupiny Veolia pro střední a východní Evropu.

Doporučujeme

Mokřadů není nikdy dost

Když se potkají vstřícný vlastník, spolek s bohatými zkušenostmi z terénu a firma ochotná podpořit přírodu