/

Ve Florentinu vzniká výkladní skříň cirkulární ekonomiky

Otevření nového inspirativného prostoru je naplánováno na letošní podzim. Těšit se můžete na showroom pro širokou veřejnost, místo pro pořádání workshopů a konferencí, ale i pracovní zero-waste kavárnu.

Začátek
5 min. čtení

Jaká jsou motivace firem, aby investovali do udržitelnosti a cirkulární ekonomiky? „ Je to samozřejmě regulatorika jako Pařížská dohoda či Green Deal, které přesně říkají, kam se musíme ve snižování uhlíkové stopy dostat, ale zároveň začíná sílit tlak i od části zákazníků s nezanedbatelnou kupní silou, kteří začínají od firem udržitelné služby požadovat. S tím tu dochází ke změně paradigmatu podnikání, kdy sami podnikatelé hledají způsoby, jak fungovat cirkulárně,” připomíná Laura Mitroliosová z CIRA Advisory.

CIRA Advisory a Veolia aktuálně pracují na projektu, který lze označit za „výkladní skříň cirkulární ekonomiky”. Jde o rekonstrukci prostoru bývalé restaurace v pražském Florentinu, kde podle vítězné architektonické studie studia Crea_tura vznikne showroom pro širokou veřejnost, místo pro pořádání workshopů a konferencí a pracovní zero-waste kavárna

Důraz na udržitelnost

„Jsme velká nadnárodní společnost a ochranu životního prostředí klademe na stejnou úroveň jako finanční zisk. Antoine Frérot, CEO Veolie, dlouhodobě vede celou skupinu k tomu, aby se stala příkladem v ekologické transformaci a udržitelnosti i ostatním,” vysvětluje Marcela Dvořáková důvody, proč Veolia investuje do recyklace a cirkulární ekonomiky.

„Unikátnost tohoto projektu spočívá v tom, že už v návrhu bylo po architektech vyžadováno, aby se zamysleli nad prvky cirkulární ekonomiky. V návrhu tak kromě podoby interiéru a informace, pro koho je prostor určený, najdete vedle využití moderních technologií například i materiálový pas, což je shrnutí toho, jak bude nakládáno s materiály během demolice a při následné rekonstrukci,” vysvětluje Laura, která za CIRAA pomáhá projekt koordinovat.

Vše využito

V praxi to znamená, že zdivo ze zbourané příčky bude upcyklováno v průběhu rekonstrukce. A pokud materiál jako například staré parkety či vytrhané trubky není možné v projektu využít k původnímu účelu, ani jako designový prvek, je třeba pro něj už od začátku hledat jiné využití.

Umístěné nového projektu v pražském Florentinu není náhodné. Tato budova totiž splňuje podmínky přísné certifikace zelených budov LEED a jsou zde tak zakomponované mnohé udržitelné prvky, jako je sběr a využívání dešťové vody.

Můžeme se těšit na podzim

„Jedním z cílů nového centra je ukázat, jak může vypadat ekologická transformace v pojetí Veolie. Zároveň půjde o moderní hub, který bude podněcovat spolupráci v rámci komunity i napříč firmami, vzájemné vzdělávání a inovativní nápady, to vše s cílem společně řešit aktuální environmentální a společenské výzvy,” popisuje záměr nového prostoru Jolana Kubátová, z oddělení CSR a komunikace Veolia.

V současné chvíli je prostor pouze vystěhovaná restaurace, první práce budou zahájeny kvůli zpoždění spojených s pandemií Covid-19 a pečlivému dolaďování projektu až na jaře 2021, aby nejpozději na podzim mohl být prostor otevřen veřejnosti.

Více o novém projektu si můžete přečíst zde.

Foto: crea-tura.com

Doporučujeme

Mokřadů není nikdy dost

Když se potkají vstřícný vlastník, spolek s bohatými zkušenostmi z terénu a firma ochotná podpořit přírodu