# Water2Me: Světový den vody letos na sociálních sítích

Světový den vody je příležitostí připomenout si, jak moc je pro nás voda důležitá i sdílení svých názorů či příběhů na sociálních sítích.

Začátek
3 min. čtení

Světový den vody se tradičně pojí s řadou akcí, které upozorňují na potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji, zábavnou formou vzdělavají či umožnují nakouknout tak zvaně pod pokličku a navštívit tak objekty, které jsou za standardního provozu veřejnosti nepřístupné.

Letos si ho vzhledem k epidemiologické situaci prožijeme jinak. Světový den vody se, podobně jako jiné akce, přesouvá do online prostoru. Z pohodlí svých domovů se tak můžete dozvědět řadu zajímavých informací, které inspirují k přemýšlení a sdílení svých postřehů či příběhů na sociálních sítích.

Česká kohoutková zárukou kvality

ČR se řadí mezi země s velkým pokrytím, pokud jde o zásobování vodou z veřejného vodovodu. Přístup k pitné vodě z veřejného vodovodu má více než deset milionů obyvatel, přesně 94,6 %. Kvalita české kohoutkové vody je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni a podléhá přísným předpisům a normám. Není tomu tak ale všude. Voda je ve světě bohužel velmi ohrožena rostoucí populací, zemědělstvím. průmyslem i změnou klimatu.

Jakou velkou hodnotu má pro mě voda?

Cílem letošního Světového dne vody je vyvolat veřejnou diskuzi. Kampaň má povzbudit lidi, aby se zamysleli a zodpověděli otázky: Jak velkou hodnotu má pro mě voda? Jak důležité jsou zdroje vody? Vím, jak je chránit? Jak důležitá je voda pro náš život? Uvědomuji si, jak důležitá je vodárenská infrastruktura? Jak si cením práce vodárenských společností? Jak důležitá je voda pro průmysl a výrobu?

Zapojte se a sdílejte své příslěvky s hashtagem: #Water2Me

Více o projektu najdete na oficiálních stránkách akce.

Doporučujeme