//

Podolská vodárna je opět v provozu! Voda je stejně kvalitní jako ze Želivky

Od povodní v roce 2002 sloužila Podolská vodárna jako záložní zdroj vody. V červnu se legendární vodárna opět vrací do standardního provozu a hlavní město zásobuje kvalitní pitnou vodou.

Začátek
3 min. čtení

Vodárna prošla v uplynulých třech letech výraznou modernizací a dnes Pražanům dodává kvalitní pitnou vodu splňující veškeré normy a limity. Ze surové vody se promění v pitnou za celkem osm hodin technologických úprav.

Nová filtrace přes aktivní uhlí

Voda je jímána z Vltavy a potrubím přivedena přímo do vodárny. Osmdesát procent všech nečistot je z vody odstraněno díky už první fázi úpravy vody – čeření. O zbytek nečistot se pak postarají filtrace. Nejprve voda prochází přes pískovou filtraci a dále přes granulované uhlí (tzv. GAU). Právě díky této moderní technologii se z vody odstraní veškeré metabolity a pesticidní látky. Poslední fází úpravy vody je pak její hygienické zabezpečení pomocí kombinace UV záření a dávkování chloru.

Kvalita jako ze Želivky

Pitná voda z Podolské vodárny je vysoce kvalitní zejména díky nově instalované filtraci přes granulované uhlí (tzv. GAU). K tomuto účelu bylo do Podolí navezeno celkem 844 m3 granulovaného aktivního uhlí. Celková filtrační plocha dosahuje zhruba 964 m2 a filtrační vrstva je vysoká 85 centimetrů. Voda přes unikátní filtrační systém protéká přibližně patnáct minut.

Díky investicím do nových technologií dosahuje kvalita upravené vody vysokých standardů. „Kvalita vody z Podolí je stejná jako ze Želivky, kde se již tyto technologie využívají,“ potvrzuje Ladislav Herčík, manažer úpraven vody Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které vodárnu provozují.

Součástí rozsáhlé modernizace byla také rekonstrukce dispečinku, datové sítě, laboratoře, řady armatur, zdrojů a rozvodů ovládacího vzduchu, obměna dmychadel a pracích čerpadel. V rámci čerpací stanice byla dále osazena čtyři nová čerpadla.

Rekonstruovaný dispečink

Až 1200 litrů za sekundu

Podolská vodárna bude v první fázi zásobovat přibližně 14 procent obyvatel Prahy, kapacitně je ale schopna dodat až třetinu pitné vody pro hlavní město. Podolská voda bude namíchávána s vodou ze Želivky. Chutí je od ní prakticky nerozeznatelná.

V první fázi bude Podolská vodárna do pražské vodovodní sítě dodávat 400 až 500 litrů za sekundu. Celkový výkon nového uspořádání úpravny přitom představuje až 1200 l/s. Voda z Podolské vodárny bude distribuována do vodojemů Flora, Karlov, Zelená liška, Laurová a Bruska. Podle technologické potřeby pak bude míchána s vodou z ostatních zdrojů, tedy hlavě ze Želivky, popř. z Káraného.

Doporučujeme

6 hodin bez vody

Voda – to je strategicky významný artikl. U nás se zatím pořád zdá, že jí máme