//

Podpora biocentra Obora ve Smiřicích pokračuje

Nadační fond Veolia finančně podpořil vznik nových informačních tabulí v areálu biocentra Obora ve Smiřicích.

Začátek
4 min. čtení

Spolupráce Českého svazu ochránců přírody Smiřice a společnosti Královéhradecká provozní, a. s., člena skupiny Veolia, pokračuje další etapou.

„Naše společnost tento projekt podpořila také v loňském roce, a to v rámci obnovy pobřežních prvků, kde jsme naší mechanizací pomáhali vytvořit další tři periodické tůně. Ve Smiřicích provozujeme vodárenskou infrastrukturu, a proto jsem velmi rád, že projekt dále pokračuje a nově vzniklé tabule přinesou návštěvníkům bližší informace k této zajímavé přírodní lokalitě,“ říká Tomáš Hosa, provozní ředitel společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

„Cílem naší iniciativy je přiblížit krásy místní přírody širší veřejnosti a seznámit ji i s dalšími dobrovolnickými aktivitami, které zde ve spolupráci s městem Smiřice realizujeme,“ shrnul David Stojan, zástupce místní organizace ČSOP.

Unikátní Obora

Smiřická Obora je ekologická rezervace spravovaná městem Smiřice v okrese Hradec Králové, která byla v letech 1995–1999 uměle vytvořena kvůli úbytku přirozených mokřadů a slepých ramen Labe. Hlavním tahákem biocentra je vodní nádrž, která slouží z jedné části k rekreačním účelům (část blíže k silnici). Nejvýznamnějším prvkem druhé – ekologické části je strmý severovýchodní břeh určený pro hnízdění břehulí. V roce 2005 zde bylo zaznamenáno dokonce přes 90 párů břehulí říčních. Oblast je zajímavá také zvýšeným výskytem ještěrek obecných, slepýšů i užovek. Obě části jsou odděleny lávkou, která umožňuje propojení obou břehů a tvoří i přirozenou bariéru.

Nádrž je situována na levém břehu Smržovského potoka. Maximální hloubka nádrže je 7,5 m, maximální objem cca 650 000 m3. Hloubka hladiny ale značně kolísá. Přítok nádrže je tvořen jen nátokem spodní vody v množství 10 l/s, nádrž nemá povrchový přítok ani odtok. Vzhledem k funkci nádrže jsou břehy písníku stabilizovány pouze přirozeným způsobem, tj. zatravněním a vegetací.

Vraťme vodu přírodě

Nadační fond Veolia podporuje obnovu a následnou ochranu mokřadů v rámci projektu Vraťme vodu přírodě. Ten je spojen také s veřejnou sbírkou, do které může kdokoliv přispět finančním darem v libovolné výši, nebo nákupem v nadačním e-shopu. Nákupem kteréhokoli z předmětů přispějete do veřejné sbírky minimálně 20 % z ceny. Stejný příspěvek jako zákazník pošle do sbírky navíc i Nadační fond Veolia. Výtěžek sbírky daruje Českému svazu ochránců přírody, který ohrožené mokřady vyhledává, vykupuje a zajišťuje i následnou péči o tyto lokality. 

Doporučujeme

6 hodin bez vody

Voda – to je strategicky významný artikl. U nás se zatím pořád zdá, že jí máme