Ráj mezi elektrárnou a lázněmi

Málokdo by hledal přírodní ráj pod koridory drátů vysokého napětí. Příroda však často umí překvapit a přesně tak je tomu mezi Opatovickou elektrárnou a Lázněmi Bohdaneč.

Začátek
5 min. čtení

Možná znáte toto krásné místo pod názvem Východočeská Sahara. Ano, najdete zde rozsáhlé písky…, ale i tolik potřebné vlhčí části. Právě mozaika rozsáhlých nezarostlých písčin a mokřadů bývala kdysi pro krajinu středního Polabí typická.

Dnes je však téměř celé unikátní území zastavěno či zalesněno. Šanci na obnovu alespoň malé části těchto biotopů, důležitých pro řadu vzácných živočichů a rostlin, poskytují odlesněné až 50 metrů široké pásy pod vedením velmi vysokého napětí.

Velkojaroměřský pozemkový spolek (součást Českého svazu ochránců přírody) ve spolupráci s vlastníky pozemků a Nadačním fondem Veolia se snaží snaží onu původní písčitomokřadní mozaiku do těchto míst postupně vrátit.

Více vody

Zásadním krokem pro navrácení mozaiky je podpoření vzniku nových vodních ploch. Díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia se loni podařilo přehrazením a rozšířením starých melioračních příkopů vytvořit dvě nové tůně a další vzniknou v následujících letech.

„Správná tůň by měla být co nejčlenitější, mít pozvolné břehy a nebýt příliš hluboká,“ vysvětluje David Číp z Velkojaroměřského pozemkového spolku. „Právě takové tůně nejen pomohou zadržet v krajině vodu, napomoci jejímu vsakování místo rychlého odtoku, ale poslouží i jako vhodný biotop pro řadu vzácných druhů,“ doplňuje David Číp.

Co můžete vidět na „Sahaře“?

Asi nejzajímavějším živočušným druhem je silná populace skokana ostronosého – vzácné žáby, známé zejména tím, že její samečci mají v době páření za slunného počasí výrazně modrou barvu. Žijí zde ale i další druhy obojživelníků: skokan štíhlý, skokan skřehotavý, skokan hnědý, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, rosnička zelená a čolek obecný. Z hmyzu je možné uvést zejména řadu druhů vážek v čele s celoevropsky chráněnou vážkou jasnoskvrnnou. Z rostlin lze očekávat například ohroženou bíle kvetoucí žebratku bahenní.

„Pro společnost Veolia je ochrana přírody samozřejmým závazkem, protože veškerá naše činnost je s životním prostředím pevně spjata. S Českým svazem ochránců přírody spolupracujeme na řadě zajímavých projektů již od roku 2008,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

„Projekt budování tůní v oblasti takzvané Východočeské Sahary je dlouhodobý a Nadační fond Veolia počítá s jeho podporou i nadále. V následujících letech je zde plánováno minimálně 15 dalších tůní,“ dodává.

Vraťme vodu přírodě

V roce 2021 věnovala Veolia na záchranu mokřadů v České republice 1,4 mil. korun. Částka zahrnuje výnos benefičního prodeje v nadačním e-shopu, přímé dary na konto veřejné sbírky projektu Vraťme vodu přírodě a dary Nadačního fondu Veolia. Finance poslouží na zajištění potřebné péče o 15 mokřadních lokalit v různých regionech a na budování nových tůní v příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje v okrese Karviná. Od zahájení projektu v listopadu 2018 věnovala Veolia na tento účel už více než 3,23 milionu korun.

Doporučujeme

Mokřadů není nikdy dost

Když se potkají vstřícný vlastník, spolek s bohatými zkušenostmi z terénu a firma ochotná podpořit přírodu