//

První uhlíkově neutrální vodárenské služby

Evropské metropole se snaží snižovat znečištění a předcházet dopadům klimatických změn. Jak je na tom kolébka klimatické dohody - Paříž?

Začátek
4 min. čtení

Širší oblast Paříže, kde vodárenské služby zajišťuje sdružení SEDIF, se rozhodla jít příkladem a dosáhnout uhlíkové neutrality. Klíčové jsou pro ni tři oblasti: úspora energie, obnovitelné zdroje energie a obnova lesů.

Partnerem je pro něj Veolia Water Île-de-France, se kterou má SEDIF od roku 2011 uzavřenou provozní smlouvu. Provozní společnost zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, provoz vodárenské soustavy i zákaznický servis pro zhruba 4,6 milionu uživatelů ve 151 obcích na předměstí Paříže. Veolia Water Île-de-France každý den vyrobí a distribuje 800 000 m3 pitné vody.

Spolupráce má výsledky

V první fázi se Veolia zaměřila na minimalizaci ztrát vody v distribuční síti. A povedlo se. Účinnost potrubní sítě o délce 8 700 km dnes přesahuje 90 %, přičemž francouzský průměr činí 80 %. Díky nižším ztrátám vody došlo i k úsporám energie potřebné pro čerpání vody do úpraven a její distribuci do domácností. „Čím menší jsou naše ztráty vody, tím více šetříme energie,“ shrnuje Nathalie Duchevet.

„Našim původním cílem bylo v průběhu 11 let ušetřit 5,5 procent energie. To se nám podařilo již dnes překonat“ zdůrazňuje Nathalie Duchevet, ředitelka společnosti Veolia Water Île-de-France.

Pomáhá ServO

Co usnaďnuje řízení výroby a distribuce vody a podporuje uhlíkovou neutralitu? Veolia Water Île-de-France se osvědčil vlastní systém ServO – centralizovaný nástroj řízení vodárenských služeb, jehož cílem je optimalizovat provoz a spotřebu energií od zdroje vody až po kohoutek u koncového spotřebitele.

Každý den ServO analyzuje miliony dat z úpraven vody, sítí a měřidel, která snímají tisíce čidel instalovaných ve vodárenské síti a informují tak o kvalitě či únicích vody.

„Systém ServO umožňuje naplno využít veškeré zkušenosti a know-how společnosti Veolia Water Île-de-France pro řízení vodárenské sítě v reálném čase. Díky ServO můžeme odebírat kvalitnější vodu, uspořit náklady na její úpravu, přesněji lokalizovat úniky vody či odhalovat zařízení, která budou vyžadovat výměnu,“ vysvětluje Nathalie Duchevet.

Jaké jsou další cíle v kolébce klimatické dohody? SEDIF a Veolia Water Île-de-France chtějí do roku 2024 omezit emise skleníkových plynů o dalších 33 procent. Nebude to vůbec snadné. Veolia tak hledá všechny možnosti, jak toho dosáhnout. Aktiálně bylo například třicent procent lehkých vozidel transformováno na čistá paliva.

ServO– centralizovaný nástroj řízení vodárenských služeb, jehož cílem je optimalizovat provoz a spotřebu energií od zdroje vody až po kohoutek u koncového spotřebitele.

56 000 tun CO2

Kromě úspor energie kladou vodárenské společnosti v Paříži také důraz na využití ekologických zdrojů energie. Výsledkem je snížení emisí oxidu uhličitého o 11 000 tun.

Třetím pilířem úspěšné strategie je pak obnova lesů. Finanční podpora programů na obnovu lesů v zemích, jako je Mexiko, Kolumbie a Senegal, pomáhá vyvažovat emise odpovídající 45 000 tunám oxidu uhličitého.

Doporučujeme