Recyklohraní vytvořilo výukové materiály o klimatické změně, s podporou skupiny Veolia

Začátek
6 min. čtení

Recyklohraní vytvořilo a rozeslalo 40 stránkovou publikaci zdarma do 2600 škol, které s Recyklohraním aktivně spolupracují. Pro další zájemce jsou pak materiály k dispozici také v elektronické podobě na webu projektu. Do konce října doplní příručku ještě tematické výukové scénáře pro 4 věkové kategorie – pro mateřské školy, první a druhý stupeň základní školy a střední školy.

Představujeme

EKOABECEDA pro klima má tři kapitoly. První se zaměřuje na pochopení hlavních jevů jako jsou klima, změna klimatu, globální oteplování a jejich dopadu na životní prostředí a lidi na naší planetě. Druhá představuje uhlíkovou, ekologickou a vodní stopu a doporučení, jak každý z nás, včetně dětí, můžeme své stopy ovlivnit a tím zpomalovat průběh a mírnit důsledky klimatické změny. Poslední třetí kapitola se zabývá tím, jak změna klimatu ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme – tedy českou krajinu, zemědělství a život ve městech.

Praktické informace srozumitelně

Metodická příručka EKOABECEDA přináší pedagogům praktické informace psané srozumitelným jazykem. „Nezastíráme, že klimatická změna je velký problém, ale snažíme se být pozitivní. Prostřednictvím pedagogů chceme žáky a studenty seznámit nejen se samotným tématem, ale zároveň je podpořit, aby přemýšleli, jak jejich chování ovlivňuje změnu klimatu a snažili se žít ohleduplněji k životnímu prostředí. Snažíme se je také povzbudit, aby zapojili kritické myšlení, hledali příležitosti ke změně ve škole, ve svých rodinách ale i v obci či městě, kde žijí,“ říká Jana Čechová z programu Recyklohraní a zároveň odborná redaktorka nové publikace.

Vedle samotných textů metodickou příručku doplňují názorná schémata a obrázky. Jejich autorkou je grafička Tereza Mikušová. Redaktorka nové EKOABECEDY pro klima Ing. Jana Čechová se mohla opřít o spolupráci s odbornými oponentkami Ing. Kateřinou Slavíčkovou, Ph.D., Ing. Terezií Pačesovou, PhDr. Dagmar Milerovou Práškovou a Hanou Ansorgovou. Přínosná byla také spolupráce s metodičkami – pedagožkami z praxe, které se vyjadřovali ke konceptu příručky a rovněž spolupracují na tvorbě výukových scénářů. Ty metodickou příručku doplní o praktické lekce s úkoly, pokusy, cvičeními a hrami.

K dispozici zdarma

Recyklohraní věnuje pozornost tomu, aby s novou metodickou příručkou mohlo pracovat, co nejvíce pedagogů. I proto je na webu projektu dostupná zdarma – volně ke stažení. Vedle toho realizační tým připravuje na říjen a listopad tři vzdělávací semináře pro pedagogy. Tam učitele seznámí s dostupnými materiály a nabídne, jak nejlépe materiály využívat. „První seminář se uskuteční v Praze, zbývající dva budeme situovat na Moravu. Přijedeme za pedagogy, abychom jim metodiky představili a zároveň od nich získali zpětnou vazbu,“ dodává ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová.

S podporou fondů a skupiny Veolia

Metodická příručka Ekoabeceda pro klima a scénáře výukových lekcí vznikly v rámci stejnojmenného projektu, který probíhá od září 2021 do června 2023 a je podpořen z Norských fondů, které přispívají k ochraně životního prostředí České republiky a pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel. Cílem Norských fondů je zároveň přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilovat spolupráci mezi Norskem a Českou republikou. Partnerem projektu Ekoabeceda pro klima jsou zároveň vodárenské společnosti ze skupiny Veolia.

Výukové scénáře na webu

Metodickou podporou pedagogů se Recyklohraní zabývá dlouhodobě. Formát tematických příruček doplněných o výukové scénáře a přílohy již zpracovalo pro sedm témat. Všechny jsou k dispozici na recyklohrani.cz. Zabývají se šetrnou spotřebou vody, předcházení vzniku odpadů, obecně environmentální výchovou, tříděním a recyklací vysloužilých mobilních telefonů, baterií a elektrospotřebičů.

Doporučujeme

Mokřadů není nikdy dost

Když se potkají vstřícný vlastník, spolek s bohatými zkušenostmi z terénu a firma ochotná podpořit přírodu