Green table: Uhlíková stopa se dá spočítat u výrobku i bankovního účtu

Prostory inovačního centra Green table byly opět místem zajímavého setkání. Tentokrát byl hostem Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha.

Začátek
4 min. čtení

Tématem semináře byla udržitelnosti a oběhové hospodářství. První pojem je již poměrně známý, méně jasno mají ale lidé u termínu oběhové hospodářství. „Udržitelnost je strategie, která stanovuje, čeho chceme dosáhnout. Oběhové hospodářství je pak jedna z koncepcí, jak udržitelnosti dosáhnout,“ vysvětluje Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha. I když oběhové hospodářství určitě není perpetuum mobile. Nic se nedá znovu využívat nebo recyklovat donekonečna. 

Zaměřeno na produktovou ekologii

Produktová ekologie je jednou z oblastí, která do oběhového hospodářství patří. Jejím cílem je stanovit environmentální souvislosti produktů hmotné povahy včetně obalů, stavebních materiálů, elektroniky, ale také technologií či služeb. Zjednodušeně řečeno produkty je třeba vyrábět, využívat i likvidovat tak, aby byly chráněny jednotlivé složky životního prostředí.  

Produkt ovšem nemusí být výlučně hmotného charakteru, mohou to být i bankovní služby nebo textová zpráva v mobilu. 

Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha

Co ovlivňuje uhlíkovou stopu?

Většina firem se uhlíkovou stopou již zabývá nebo to v blízké budoucnosti budou muset udělat. Vyplývá to totiž z evropské legislativy. Firmy si postupně uvědomují, že svůj vztah ke společenské odpovědnosti, jehož součástí je i vztah ke klimatu či životnímu prostředí, musí nejen jasně deklarovat, ale také potřebné změny ve svém byznysu realizovat. Legislativa spojená s ESG (Environmental, Social and Governance) nás bude kultivovat v mnoha oblastech. Firmy budou muset reportovat, jak velký dopad na životní prostředí jejich činnost má. Nebude to jen dopad výroby či služeb, ale i výrobků, které firma nakupuje či prodává. 

Když se vrátíme k bankovnictví, tak každá banka na svůj provoz spotřebuje určité množství energie, pronajímá si služby a provozuje servery pro ukládání dat. Ty jsou mimochodem velmi významné, protože mají velkou spotřebu energie. A záleží samozřejmě také na tom, odkud pochází elektřina, kterou firma nakupuje.

Zákazník si vybírá

Některé firmy v rámci rozšířené odpovědnosti nejen vůči životnímu prostředí, ale celé společnosti už závazky na snížení uhlíkové stopy přijaly, i když to legislativa zatím výslovně nenařizuje, ale jen doporučuje. Chtějí postupovat rychleji, protože si uvědomují, že závazek snižování uhlíkové stopy je významný i pro jejich zákazníky. Spotřebitelé tak mají klíčový vliv na to, jak rychle budou firmy ekologická opatření zavádět. Je dobré na to myslet při každém dalším nákupu v supermarketu.

Doporučujeme

Mokřadů není nikdy dost

Když se potkají vstřícný vlastník, spolek s bohatými zkušenostmi z terénu a firma ochotná podpořit přírodu