Jak pěstovat plodiny s desetinou vody?

Akvaponie je jednou z možností

//
3 min. čtení

Odborníci odhadují, že v roce 2050 bude na naší planetě až 9,5 miliardy lidí, přitom až 80 % světové populace bude podle studií žít ve městech. To by znamenalo nutnost zvýšit celosvětovou produkci potravin o 70%. Jak zajistit dostatek potravy pro stále rostoucí počet obyvatel naší planety? Akvaponie je jednou z možností.

Ryby a potraviny společně

Jak již napovídá samotný název, hlavními složkami tohoto zemědělského systému je akvakultura (chov ryb) a hydroponie (pěstování rostlin v živném roztoku – bez půdy). Rybí exkrementy jsou totiž ideálním hnojivem schopným kompletně nahradit půdu.

Zatímco v akvakultuře se jedná o nepotřebný odpad, rostliny jsou schopné rozložené exkrementy vstřebat a využít je pro svůj růst. Navíc tak vyčistí vodu od látek pro ryby toxických.

Jen desetina vody

Podstatné také je, že při akvaponii se spotřebuje minimum vody. Ve srovnání s tradičním zemědělstvím je to dokonce méně než desetina. Tento vysoce výkonný a zároveň velmi kvalitní systém zemědělské produkce lze přitom snadno integrovat do městského prostředí.

Pro akvaponii je klíčový koloběh vody pro zavlažování, organické hmoty pro pěstované plodiny a energetické zajištění potřebných klimatických podmínek. To vše je předmětem výzkumu v rámci studie Úrodná města podle Veolie.

„Budování zemědělské výroby v městském prostředí je přirozenou součástí cirkulární ekonomiky… Integrační a koordinační článek, jakou je Veolia, může hrát rozhodující roli v úspěšné realizaci.“

Loïc Couttelle, ředitel projektu v rámci 2EI Veolia

Může to opravdu fungovat ve velkém?

Na vzorový model městského zemědělství s využitím akvaponie se zaměřil start-up BIGH (Building Integrated GreenHouses), který v lednu 2018 představil největší akvaponickou farmu v Evropě. Vznikla na střeše bruselské tržnice Foodmet a zahrnuje 1 000 m2 akvakulturních nádrží pro chov ryb, 2 000 m2 venkovních zelinářských zahrad a 2 000 m2 skleníků. Veolia, která s BIGH úzce spolupracuje již od roku 2017, se v září 2019 stala akcionářem tohoto nadějného start-upu a chce vybudovat podobné městské farmy i v dalších místech, kde skupina působí.

Doporučujeme