Sdílení

Kohoutková pro všechny

newsBig

Všem gastronomickým podnikům, které budou svým hostům servírovat vodu z kohoutku, ať na vyžádání či automaticky, nabízí společnosti skupiny Veolia skleněné karafy na vodu z kohoutku zdarma. V nabídce jsou dva typy karaf. Jedna je z dílny designéra Daniela Piršče a druhá je od designéra Jiřího Pelcla.

Do projektu se mohou zapojit gastronomické podniky z měst a obcí, kde vodovody a kanalizace provozují společnosti skupiny Veolia, viz dceřiné společnosti. Podnikům, které se zapojí do projektu, provedou vodárenské společnosti skupiny Veolia zdarma rozbor vody a vystaví jim osvědčení o kvalitě vody, zda voda splňuje limity vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Po té jim budou distribuovány karafy a samolepky, které gastronomické podniky umístí na viditelné místo. V průměru bude na jeden podnik darováno 20 karaf (maximálně do 50 kusů, podle velikosti podniku). Další karafy je možné zakoupit – viz karafy.

Gastronomické podniky budou umístěny na on-line mapě a stanou se také součástí PR kampaně k projektu.

Zapojení do projektu

Pokud se chcete zapojit do projektu, prosím vyplňte tento formulář, abychom Vás mohli kontaktovat.