/

Bez obalu o obalu

Podle Českého statistického úřadu každý z nás spotřebuje 317 kg obalů za rok, každá rodina pak více než jednu tunu a celá